هتل حیوانات

تصاویر به زودی

شامل بخش نگهداری و نمایش حیوانات آماده فروش

بخش پانسیون و نگهداری حیوانات خارج از مجموعه

بخش گرومینگ ، خدمات زیبایی آرایشی و شستشو ، کوتاهی ناخن ،

تربیت و آموزش سگ ، رفتار شناسی و رفع ناهنجاری ها

و هر خدمتی که در زمینه حیوانات خانگی نیاز دارید

این مجموعه هیچگونه خدمات دامپزشکی ارایه نمیدهد