پانسیون گربه

980x

پانسیون سگ درمحیطی کاملا بهداشتی وزیرنظربرجسته ترین دامپزشکان استان گیلان میباشند.
درمحیط پانسیون گربه ها غذای مخصوص هر گربه به دلخواه صاحب حیوان داده میشود.
درمحیط پانسیون گربه ها تمامی گربه های پانسیون شده باید دارای شناسنامه بهداشتی 2دوره واکسیناسیون شده باشند.
درمحیط پانسیون گربه ها ازپذیرفتن گربه های زیر 2 ماه معذور میباشیم.
گربه هایی که برای پانسیون به مرکز خدمات حیوانات خانگی سالوکی مراجعه مینمایند قبل ازپانسیون و نگهداری توسط دامپزشک مجموعه ویزیت میگردند.
درمحیط پانسیون گربه ها درمحیط قفس نمیباشند.
درمحیط پانسیون گربه ها ازپذیرفتن گربه هایی که دارای بیماری های پوستی و ویروسی معذور می باشیم.
به هنگام پانسیون گربه همراه داشتن شناسنامه بهداشتی سگ الزامی میباشد.

• هزینه پانسیون روزانه  : 40.000 تومان