پانسیون گربه

980x

پانسیون درمحیطی کاملا بهداشتی با نظافت هر روزه می باشد
غذای مخصوص هر گربه به دلخواه صاحب حیوان داده میشود.غذای پیش فرض ما برند هپی کت می باشد
تمامی گربه های پانسیون شده باید دارای شناسنامه بهداشتی 2دوره واکسیناسیون شده باشند.
ازپذیرفتن گربه های زیر 2 ماه معذور میباشیم.
در صورت بروز هرگونه مشکلی در زمان پانسیون گربه سریعاً به دامپزشک خود ارجا داده می شود
گربه ها درمحیط قفس نمیباشند و محیط کاملاً خانگی است
ازپذیرفتن گربه هایی که دارای بیماری های پوستی و ویروسی معذور می باشیم.
به هنگام پانسیون گربه همراه داشتن شناسنامه بهداشتی گربه الزامی میباشد.

• هزینه پانسیون روزانه  : 30.000 تومان