پانسیون سگ

Combi-Crate

پانسیون سگ درمحیطی کاملا بهداشتی وزیرنظربرجسته ترین دامپزشکان استان گیلان میباشند.
درمحیط پانسیون سگ غذای مخصوص هرسگ به دلخواه صاحب حیوان داده میشود.
درمحیط پانسیون سگ مربیان این مرکز تمام تلاش خود را برای پرخاشگری های رفتاری اعم ازسروصدا,کنترل ادرارومدفوع,روانشناسی سگ و…انجام میگردد.(هزینه جداگانه)
درمحیط پانسیون سگ تمامی سگ های پانسیون شده باید دارای شناسنامه بهداشتی 2دوره واکسیناسیون شده باشند.
درمحیط پانسیون سگ ازپذیرفتن سگ های زیر5ماه معذور میباشیم.
سگ هایی که برای پانسیون به مرکز خدمات حیوانات خانگی سالوکی مراجعه مینمایند قبل ازپانسیون و نگهداری توسط دامپزشک مجموعه ویزیت میگردند.
درمحیط پانسیون سگ ,سگ ها درمحیط قفس نمیباشند.
درمحیط پانسیون سگ ازپذیرفتن سگ های دارای بیماری های پوستی و ویروسی معذور می باشیم.
به هنگام پانسیون سگ همراه داشتن شناسنامه بهداشتی سگ الزامی میباشد.

• هزینه پانسیون روزانه سگ های زیر 10 کیلو : 50.000 تومان

• هزینه پانسیون روزانه سگ بالای 10 کیلو : 80.000 تومان