پرندگان زینتی

پرندگان زینتی به صورت سفارشی برای فروش عرضه میشوند

1. کاسکو 2. ماکائو یا آرا 3. بارتا یا کاکادو 4. توکان 5. مرغ مینا

6. قناری 7. عروس هلندی 8. مرغ عشق 9. فنچ 10. شاه طوطی

11. ملنگو با طوطی معمولی 12 طوطی برزیلی یا کوتوله

13. رزیلا 14.طوطی خورشیدی

اطلاعات کامل در مورد این پرندگان

birds